P. An toàn VSTP

0988.618.198
P. Sở hữu trí tuệ

028.6683.8515
P. Công bố SP

0908.872.079

Cơ Quan Nào Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức ATTP Cho Hộ Kinh Doanh?

06/05/2015    4.83/5 trong 3 lượt 
Cơ Quan Nào Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức ATTP Cho Hộ Kinh Doanh?
Theo quy định hiện hành, nhiệm vụ kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Do đó, Bộ Công Thương không thể giao nhiệm vụ này cho đơn vị khác ngoài ngành.
      Theo ý kiến của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, trước đây việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các hộ kinh doanh ăn uống do một trường cấp sau khi đảm bảo thời gian tập huấn tại trường. Tuy nhiên, sau khi Bộ Công Thương triển khai hướng dẫn Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận nêu trên, thì hàng ngày, các hộ kinh doanh phải đến Sở Công Thương để nộp hồ sơ yêu cầu Sở xem xét cấp giấy, gây khó khăn trong việc quản lý, đồng thời, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của Sở (do Sở phải bố trí cán bộ trực và thực hiện công tác này cho các hộ kinh doanh).

     Do vậy, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Công Thương xem xét, chuyển giao nhiệm vụ cấp Giấy xác nhận nêu trên cho cơ quan khác để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời cử tri tỉnh Gia Lai như sau:

     Thực hiện Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ATTP liên quan và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương, Bộ Công Thương đã giao Sở Công Thương các tỉnh/thành phố chỉ tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP cho những trường hợp qua kiểm tra kiến thức về ATTP đã “đạt” (theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của liên Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về ATTP).

     Việc đăng ký tập huấn hoặc tổ chức ôn tập kiến thức về ATTP trước khi kiểm tra là do nhu cầu tự nguyện và sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp với các chuyên gia hoặc các cơ sở đào tạo chuyên ngành, không thuộc nhiệm vụ quản lý của Sở Công Thương.

Phân cấp quản lý cấp việc Giấy xác nhận kiến thức về ATTP

     Việc phân cấp của ngành Công Thương tới Sở Công Thương các tỉnh/thành phố mới được triển khai từ ngày 21/7/2014 (theo các Quyết định số 6409/QĐ-BCT ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về ATTP đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; số 6410/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương).

     Sau một thời gian triển khai thực hiện theo phân cấp, đến nay, hầu hết các địa phương đã hoàn toàn chủ động tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, được các doanh nghiệp đánh giá cao (đặc biệt là tại các địa phương có nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm có quy mô lớn như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Cần Thơ,...).

     Nhiệm vụ này cũng đã được các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai phân cấp từ cấp Bộ (Cục Quản lý ATTP) tới các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Chi cục Quản lý ATTP).

     Theo quy định tại Điều 64 Luật ATTP; các Điều 22 và 23 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, nhiệm vụ kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Do đó, Bộ Công Thương không thể giao nhiệm vụ này cho đơn vị khác ngoài ngành Công Thương.

     Thực tế quá trình triển khai thực hiện cho thấy, tại một số ít địa phương, do đây là nhiệm vụ mới trong khi điều kiện về nhân lực còn hạn chế nên thời gian đầu còn gặp một số khó khăn, do vậy, Sở Công Thương cần chủ động tham mưu và đề xuất với UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP tại địa phương các phương án giải quyết phù hợp theo quy định tại khoản 2 và khoản 4, Điều 65 Luật ATTP.

Chinhphu.vn