P. An toàn VSTP

0965.016.080
P. Sở hữu trí tuệ

08.6683.8515
P. Công bố SP

0908.872.079

Tuyển dụng

Tuyển dụng bổ sung nhân sự 2017
Thông tin tuyển dụng nhân sự của công ty An Chi Phương năm 2017.
An Chi Phương tuyển chuyên viên giao nhận hồ sơ 2016
An Chi Phương tuyển chuyên viên giao nhận hồ sơ
Nhân viên văn phòng xử lý hồ sơ VSATTP - Chuyên viên pháp lý 2016
An Chi Phương tuyển dụng nhân viên văn phòng xử lý hồ sơ vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên viên pháp lý.
An Chi Phương tuyển dụng nhân viên kinh doanh 2016
An Chi Phương tuyển dụng nhân viên kinh doanh 2016
An Chi Phương tuyển dụng kế toán 2016
An Chi Phương tuyển nhân viên kế toán 2016.