P. An toàn VSTP

0965.016.080
P. Sở hữu trí tuệ

08.6683.8515
P. Công bố SP

0908.872.079

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỬA HÀNG SỮA ĐẬU NÀNH 2020

11/09/2020    5/5 trong 1 lượt 
XIN GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỬA HÀNG SỮA ĐẬU NÀNH 2020
Theo nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động. Như vậy,để mở cửa hàng sữa đậu nành,doanh nghiệp cần thực hiện xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đi vào hoạt động

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỬA HÀNG SỮA ĐẬU NÀNH 2020Tại sao cần xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cửa hàng sữa đậu nành 2020?
Theo nghị định 15/2018/ NĐ-CP ban hành, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động.
Như vậy, để mở cửa hàng sữa đậu nành, doanh nghiệp cần thực hiện xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đi vào hoạt động.

Quy trình tiến hành như thế nào?Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị gồm:

 + Giấy phép kinh doanh
  + Danh sách nhân viên tập huấn ATTP (bao gồm cả chủ doanh nghiệp)
  + Hồ sơ khám sức khỏe (bao gồm cả chủ doanh nghiệp)
  + Hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu đầu vào
Hiệu lực chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cửa hàng sữa đậu nành là 3 năm. Sau khi hết hiệu lực, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận mới lại.
Thời gian cấp: 30 – 45 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thông tin liên hệ


theo an chi phuong