P. An toàn VSTP

0965.016.080
P. Sở hữu trí tuệ

08.6683.8515
P. Công bố SP

0908.872.079

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỊT TƯƠI SỐNG

13/08/2019    5/5 trong 1 lượt 
 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỊT TƯƠI SỐNG
Thực phẩm bẩn, nhiễm độc hiện nay đang là vấn đề khiến người tiêu dủng lo lắng, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt. Người Việt Nam rất thích lựa chọn mua thịt tươi sống nhưng tiềm tàng nguy cơ mất an toàn thực phẩm hơn thịt lạnh, thịt mát.
 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỊT TƯƠI SỐNG

Thực phẩm bẩn, nhiễm độc hiện nay đang là vấn đề khiến người tiêu dủng lo lắng, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt. Người Việt Nam rất thích lựa chọn mua thịt tươi sống nhưng tiềm tàng nguy cơ mất an toàn thực phẩm hơn thịt lạnh, thịt mát.
Trong tình hình toàn quốc cùng chống dịch tả heo Châu Phi, các cơ quan chức năng càng tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh thịt tươi sống. Nhằm hạn chế dịch bệnh và cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.


Căn cứ pháp lý
Theo An Chi Phương