P. An toàn VSTP

0988.618.198
P. Sở hữu trí tuệ

028.6683.8515
P. Công bố SP

0908.872.079

Đăng Ký Bản Quyền Tác Phẩm Văn Học

07/05/2015    4.75/5 trong 6 lượt 
Đăng Ký Bản Quyền Tác Phẩm Văn Học
Tác phẩm văn học là công trình nghệ thuật ngôn từ, kết quả của tiến trình lao động nghệ thuật của cá nhân nhà văn hoặc kết quả của nỗ lực sáng tác tập thể. Tác phẩm văn học có thể tồn tại dưới phương diện là ngôn bản truyền miệng hoặc hình thức văn bản được ghi lại bằng văn tự cụ thể; có thể được tạo thành bằng văn vần (và thơ) hoặc văn xuôi; và được xếp vào các thể loại nhất định. Để bảo hộ đứa con tinh thần các tác giả nên đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm văn học của mình.

I. Thủ tục đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm văn học

1. Điều kiện đăng ký bản quyền tác phẩm văn học:

     - Ý tưởng về một tác phẩm phải được cụ thể hóa trên một loại vật chất nhất định.

     - Tác phẩm phải có tính nguyên gốc (tác phẩm phải do chính tác giả sáng tạo, không sao chép hoặc bắt chước tác phẩm khác).

2. Cơ sở pháp lý của việc bảo hộ độc quyền tác phẩm văn học:

     - Việc đăng ký bảo hộ đối với tác phẩm văn học được thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

     - Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;

3. Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học:

Có 2 trường hợp :

Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

     - Tờ khai đăng ký quyền tác giả - 2 bản (theo mẫu);

     - Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

     - Giấy uỷ quyền của tác giả/các đồng tác giả (có công chứng, chứng thực - 2 bản) nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

     - Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

     - Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (bản sao công chứng chứng minh nhân dân 2 bản);

     - Thông tin khác: tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

     - Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai - 1 bản (theo mẫu).

Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):

     - Tờ khai đăng ký quyền tác giả - 2 bản (theo mẫu);

     - Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc cá nhân;

     - Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản);

     - Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

     - Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản);

     - Thông tin khác: tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty;

     - Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản);

     - Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai - 1 bản (theo mẫu).

II. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM VĂN HỌC

1. Công ty An Chi Phương. chúng tôi tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký bản quyền tác phẩm văn học:

     - Tư vấn về phạm vi bảo hộ của quyền tác giả cho tác phẩm văn học;

     - Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả tác phẩm văn học;

     - Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký, quyền tác giả tác phẩm văn học;

     - Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học cho khách hàng, cụ thể:

     - Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, các luật sư của chúng tôi tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học cho khách hàng;

     - Đại diện lên Cục bản quyền tác giả nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học cho khách hàng;

     - Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

     - Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học tại Cục bản quyền tác giả cho khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề trên hay các thủ tục cần thiết để đăng ký bảo hộ bản quyền thì đừng chần chừ hãy liên lạc ngay với chúng tôi để hưởng những dịch vụ nhanh nhất và tiện lợi nhất. Hotline: 0908.872.079