P. An toàn VSTP

0965.016.080
P. Sở hữu trí tuệ

08.6683.8515
P. Công bố SP

0908.872.079

CÔNG BỐ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NHẬP KHẨU

22/08/2019    5/5 trong 1 lượt 
 CÔNG BỐ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NHẬP KHẨU
Thực phẩm dinh dưỡng là những loại thực phẩm cung cấp những chất dinh dưỡng đặc thù hoặc có chức năng công dụng tốt đối với sức khỏe nhất định, không có mục đích chữa trị các loại bệnh.
 CÔNG BỐ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NHẬP KHẨU

>> Thực phẩm dinh dưỡng là gì?
Thực phẩm dinh dưỡng là những loại thực phẩm cung cấp những chất dinh dưỡng đặc thù hoặc có chức năng công dụng tốt đối với sức khỏe nhất định, không có mục đích chữa trị các loại bệnh.

>> Theo Quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, để có thể nhập khẩu và lưu thông thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi,  khách hàng sẽ phải tiến hành thủ tục công bố chất lượng tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.

>> Lợi ích của công bố sản phẩm
- Tạo được lòng tin cho người tiêu dùng
- Tạo dựng phát triển thương hiệu, phát triển kinh doanh
- Khẳng định sản phẩm chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm
- Đầy đủ hồ sơ pháp lý khi nhập khẩu lưu thông sản phẩmĐể công bố thực phẩm dinh dưỡng nhập khẩu cần hồ sơ gì?
Thành phần hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định như sau:

1/ Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
2/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự).
3/ Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
4/ Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

Quy trình đăng ký công bố của An Chi Phương:
Doanh Nghiệp chỉ cần cung cấp 
- Giấy phép kinh doanh (sao y công chứng)
- Mẫu sản phẩm 
- Giấy phép lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự).
- Thông tin về sản phẩm

Nếu Doanh Nghiệp không nắm rõ thủ tục đăng ký công bố sản phẩm dinh dưỡng hãy để An Chi Phương thay mặt quý khách thực hiện. Chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm giúp Doanh Nghiệp không mất nhiều thời gian để giải quyết các thủ tục hành chính, chỉnh sửa hồ sơ.

Liên hệ: 0908.872.079 (Ms. Ruby Trần)
 
Theo An Chi Phương